Lunner Røde kors hjelpekorps

Helsebading 2017-2018

Helsebading i skoleåret 2017-2018 med ekstra oppvarmet vann starter opp etter høstferien.

2017

14. oktober
28. oktober
11. november
25. november
9. desember (siste dag før jul)

2018

13. januar
27. januar
10. februar
10. mars
7. april
21. april

Dørene åpnes kl. 10.15.
Gymnastikken begynner kl. 10.30 og varer til kl. 11.00.

 

Som alle tidligere år så er Reidun primus motor for gymnastikken.

Alle må være ute av bassenget senest kl. 12.00

Kontaktpersoner:

Aslaug tlf. 986 06 922 eller Marit tlf. 951 55 722

Vaktmester Arne Igelstad tlf. 406 08 398