bading

Harestuvannet - en perle det er vel verdt å ta vare på!

I Vannområde Leira-Nitelva lager vi faktaark for ulike vannforekomster. Nå er det lagd faktaark for Harestuavannet som beskriver fakta, muligheter og utfordringer. Les og lær mer om Harestuvannet!


Faktaarket kan du lese her.