Harestua screen shot

Lokaliseringsalternativ 1

Harestua


Dette er et mulighetstegning av sykehjem med omsorgsboliger plassert på Harestua. Det er ikke tatt hensyn til om dette er den plasseringen som evt vil bli foretrukket, slik at plasseringen kan være hvor som helst på almenningsområde.