Harestua skole

Velkommen til Harestua skole!

Adresse: Skoleveien 51, 2743 Harestua
Postadresse: Boks 23, 2716 Harestua

Telefon: 906 81 711

Telefon SFO: 905 11 823


Harestua skole er en kombinertskole med elever fra 1.-10.trinn, totalt ca. 430 elever. Elevene på 1.-7.trinn kommer hovedsakelig fra Stryken i sør til Rundelen i nord. Elevene fra Grua får sitt ungdomsskoletilbud på Harestua.
 
Skolen vår er lang og bærer preg av at Harestua har utviklet seg fra ei lita grend til ei stor bygd. 1. byggetrinn er fra 1964 og siste byggetrinn fra 2010, og nye utfordringer venter. Harestua er i vekst, og skolen trenger mer plass i løpet av noen år.

Skolen ligger fint til i terrenget og har et unikt uteområde. Skiløypene som knytter Nordmarka og Øståsen sammen går over skoleområdet, og på gode vintre, noe vi ofte har, er dette et eldorado.

Vi har skøytebane like ved skolen og gode forhold for fotball. Et nytt idrettsanlegg med kunstgressbane sto ferdig i 2012. Ny idrettshall sto ferdig i august 2016. Samarbeidet med Harestua idrettslag (http://www.harestuail.no/) og andre frivillige organisasjoner og foreninger er viktig. Sammen skaper vi et godt oppvekstmiljø.

Harestua er en PALS-skole og var en av pilotskolene som startet med PALS-modellen i 2002. PALS står for Positiv Atferd og Støttende Læringsmiljø, og det er det vi jobber for å få til.
De voksne på skolen har fokus på den atferden som vi ønsker i klasserommet, på fellesarealene og i skolegården. Det gjør vi ved å berømme elevatferd som skaper trygghet, respekt og ansvar. Å jobbe mot det positive gir overskudd og skaper gode relasjoner. Når vi har etablert gode relasjoner mellom alle på skolen, får vi til så mye, mye mer. For at læringsmiljøet skal bli godt for alle, skal de voksne på skolen være støttende, ikke formanende eller refsende.

Selv etter mange år med PALS, jobber vi ukentlig med å repetere, vedlikeholde og veilede, både blant kollegene og blant elevene. Dette arbeidet blir vi ikke ferdige med.