Harestua arena

Den nye idrettshallen i Lunner

Velkommen til Harestua arena

Harestua arena er den nye møteplassen og storstua for idrett i Lunner kommune. Arenaen ble åpnet 2. september 2016. 


Harestua arena bobler av aktivitet
Den flotte nye bygningen inneholder en basishall, bordtennishall med muligheter for flerbruk og en idrettshall. I tillegg holder Harestua arena barnehage til i samme bygning.

I basishallen kan man trene på grunnleggende ferdigheter innen bevegelighet og styrke med muligheter for turning i apparater og frittstående. Bordtennishall med muligheter for flerbruk er bygget for å kunne romme 6 bordtennisbaner av 6x12 m størrelse. I idrettshallen er det baner for håndball, volleyball, badminton og basket. 

Barna på Harestua skole har fått topp moderne lokaler til å ha sine gymtimer i. Det er nå mulig å ha gym med flere skoleklasser innendørs samtidig. I tillegg brukes hallene av barna i Harestua arena barnehage. Særlig benyttes basishallen mye av barnehagen, der barna kan tumle og leke og få utløp for energi og virketrang.  

Den nye arenaen er treningshall med muligheter for mange ulike aktiviteter. På ettermiddag og kveldstid fylles hallene av idrettslag og andre så langt tiden strekker til. Målet er at hallene skal brukes mest mulig. Aktivitet for barn og unge kommer først, deretter slippes andre lag og grupper til. Halltid tildeles etter søknad. Det gjelder både fast treningstid på årsbasis og arrangement av ulike slag.  Det foregår en årlig tildeling av halltid. Ytterligere informasjon om dette legges ut som nyheter.

Parkering
Det er parkeringsplasser både foran og på østsiden av arenaen. Vær oppmerksom på at den øverste plassen nærmest hovedinngangen er en "drive-through" parkering i tidsrommet 07-17. Dette er av hensyn til de som skal levere og hente barn i barnehagen, varelevering og annet som trenger plassen i daglig arbeidstid. Utenom denne perioden kan plassen benyttes av alle. Det er egne plasser for handicappede aller nærmest inngangen.

Ønsker du å leie?

Det utlyses årlig søknadsrunde for tildeling av fast treningstid. Informasjon om dette gis ut i avisa Hadeland og på kommunens nett- og facebooksider.
Søknader utenom dette behandles fortløpende og det tildeles tid innenfor ledig kapasitet.
 

 

Innenbygds junior Innenbygds senior, hverdag Innebygds senior, helg Øvrige, hverdag
Basishall 65,- 200,- 310,- 440,-
Bordtennishall 65,- 200,- 310,- 440,-
Idrettshall, 1/1 65,- 200,-

310,-

440,-

Idrettshall, 1/2 65,- 100,- 220,-  
Idrettshall, 1/4 65,- 65,- 115,-