Lunner kommune, Hadelandshagen og Visit Øst-Norge inviterer til workshop tirsdag 14. mars  kl. 11.00–15.30 i Hadelandshagens lokaler på Harestua (Sagparken). Hensikten med samlingen er å løfte fram idéer som kan utvikle reiselivsnæringen i regionen.
 
Har du en idé til å utvikle en næring basert på opplevelser i naturen? Er du engasjert i å tilrettelegge opplevelser på en bedre måte for turister? Da er du velkommen til workshop!

Workshopen er en oppfølging av en samling i august i fjor der temaet var hva som kreves av reiselivsutvikling og hvordan utviklingen kan foregå. Å se mulighetene i det enkle og samarbeide godt om helhetlig og sammenhengende er sentralt. Derfor vil arrangørene nå gjerne igjen samle mennesker med etablerte eller spirende ideer som kan utgjøre et godt naturbasert reiselivstilbud. 
 
På samlingen legges det opp til samtaler i arbeidsgrupper og innspill til videre arbeid.