Etter oppfordring fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Lunner kommune bosette 60 flyktninger i løpet av 2023, mens tallet for Gran er 90. Nå ønsker flyktningtjenesten kontakt med huseiere i Lunner og Gran som har ledig bolig.

- Vi har så langt i år bosatt 27 flyktninger i Lunner og 37 i Gran, og vi har møtt mye positiv velvilje fra folk når det gjelder å leie ut boliger. Nå trenger vi imidlertid flere, sier leder for Flyktningtjenesten i Gran og Lunner, Tonje Barbro Sommerset.

Trenger boliger av ulike slag

Flyktningtjenesten trenger boliger av ulike slag. Det er størst behov for små/mindre boliger, men også større boliger til familier. Flyktningene skal etter all sannsynlighet bo her lenge. Derfor er det behov for leiekontrakter av en viss varighet.

Alle flyktninger vil søke kommunale garantier hos NAV tilsvarende tre måneders husleie som kan brukes som depositum. Dersom husleie uteblir eller det er skader på bolig, kan kommunal garanti utløses i samarbeid med NAV Hadeland.

Her kan du melde fra hvis du har bolig til leie

Flyktningtjenesten formidler boligene og bistår med veiledning om kontrakt, klargjøring av bolig, gjennomgang av kontrakt sammen med flyktningene og det praktiske rundt bosettingen. Flyktningene er leietakere.

Har du en bolig du er interessert i å leie ut? Fyll ut dette registreringsskjemaet. 

Boligansvarlig i flyktningtjenesten, Ida Haveland, vil ta kontakt med alle som fyller ut skjemaet for å gi mer informasjon om hva utleieordningen innebærer, og gjennomføre en befaring av boligen, hvis det blir aktuelt med utleie.