Du kan også finne skjemaet under Skoler eller Skjema med navnet Grunnskole - Innmelding 1. trinn. Dere kan få hjelp til utfylling av skjemaet i barnehagen.

Frist for innmelding er 1. april 2023 (uke 13). Dersom du er usikker på hvilken skole barnet skal begynne på, så ta kontakt med den nærmeste skolen:

  • Lunner barneskole - nord i bygda - tlf. 905 83 140
  • Grua skole - midt i bygda - tlf. 481 70 322
  • Harestua skole - sør i bygda - tlf. 477 52 603

Mer informasjon om skolene finner du her under skoler.

Velkommen til skolegang i Lunner!