Hadeland Kultursal 6.mars 2014

Morgendagens omsorgstjeneste i Lunner kommune.


6.mars 2014 vil det bli arrangert en lokal konferansedag i Hadeland Kultursal for politikere, ansatte, pårørende, tillitsvalgte og noen inviterte fra andre kommuner.

Målet med denne dagen er at vi skal forsøke å etablere felles forståelse for muligheter og potensialet i utviklingen av fremtidens omsorgstjeneste. Gjennom presentasjoner av referanseprosjekter, forskning og velferdsteknologi skal vi få innspill til arbeidet med lokalisering og etablering av nytt helse- og omsorgssenter i Lunner.

Tema vil være: Fornyelsesvindene blåser sterkt rundt morgendagens omsorg.  

Kan velferdsteknologien og samhandling med flere aktører kaste nytt lys over vår egen debatt om lokaliseringen av nye Lunner helse-og omsorgssenter?