Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter

Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter i Lunner

Torsdag 23. mai ble grunnsteinsnedleggelsen for det nye helse- og omsorgssenter i Lunner gjennomført på byggetomten på Harestua.

Grunnsteinsnedleggelse

Formannskapet og ledere for råd og komiteer, samt deltakere fra administrasjonen, Lunner allmenning og entrepenør Consto, deltok torsdag på grunnsteinsnedleggelsen for det  nye helse- og omsorgssenteret på Harestua. Grunnsteinen er en spesiallaget messingboks som inneholder dagsaktuelle aviser, vedtak i saken om bygget, viktige dokumenter angående bygget og enkelte tidsartefakter.