Skal du grave i kommunale veger og eiendommer?

Lunner kommune opplever av og til at graving i kommunale veger medfører ulemper for trafikanter, næringsdrivende og beboere i graveområdet. Skal du grave i kommunale veger og eiendommer, må du derfor følge våre retningslinjer for hvordan gravearbeidene bør foregå.

I tillegg finner du elektroniske skjemaer som du må fylle ut i forbindelse med graving under selvbetjening, eller skjemaer til print lenger ned på siden.


Hvor lang tid tar det å behandle en søknad?

Vi behandler normalt søknaden i løpet av 5 virkedager. Lengre behandlingstid kan forekomme ved større prosjekter.

 

Hva skjer hvis du graver uten godkjent gravemelding?

Dersom du begynner å grave uten at du har fått en godkjent gravemelding fra oss, kan vi stoppe arbeidet.

 

Skjema

Aktuelle skjema finner du til høyre på PC eller nederst på mobile enheter.