Gjennom Viken fylkeskommune tilbyr Lunner kommune innbyggerne gratis klima- og energirådgivning fram til 31. desember 2023. 

- Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg. Nå oppfordrer vi alle boligeiere dette kan være aktuelt for å benytte seg av tilbudet, sier kommunalsjef for areal og samfunn, Eivinn Fjellhammer.

Flere gratis-tilbud

Kampanjen som skal gå gjennom hele 2023 består av flere tilbud som kan gjøre det mulig å ta klimavennlige og energieffektiviserende valg for egen bolig.

Målet med rådgivningen er å bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi. En positiv effekt vil være lavere energibruk og strømkostnad. tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.

Om digital befaring

Ved å bestille digital befaring vil du møte en energirådgiver som kan hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset boligen og egen økonomi. En slik befaring har normalt en verdi på cirka 2600 kroner. 

Befaringen er uforpliktende, det vil si at du får råd og veiledning som du selv velger om du vil følge eller ikke. 

Det er et begrenset antall befaring per kommune, så her lønner det seg å være tidlig ute.

Egen satsing for eldre og verneverdige bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før cirka1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Les mer om tilbudet her.

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder. Energieffektiviseringen bør ta hensyn til dette. Lær mer på byggogbevar.no.