Boliger på Hadeland

Grønne uker på Hadeland i september

Gratis energirådgivningstjenester

Kommunene Lunner, Gran og Jevnaker gjennomfører i uke 37-39 en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere innbyggere til å redusere energibruken i egen bolig gjennom bruk av analyseverktøyet Energiportalen på nett, tilbud om hjemmebesøk av energirådgiver og rådgivning på telefon og epost.  

Hjemmebesøk av energirådgiver
Bolig på Hadeland
Kontroll av varmtvannsbereder
Energiportalen

I perioden 13.-29.september vil kommunen tilby en rekke gratis tjenester innen energirådgivning for sine innbyggere.

 • Stand med energirådgivere under Potetfestivalen i Gran sentrum 
 • Energirådgivning på telefon og på e-post
 • Hjemmebesøk av energirådgiver
 • Energianalyse av bolig på nett
 • Vedkalkulator på nett
 • Informasjonsmøte for boligeiere
 • Informasjonsmøte for håndverkere og leverandører av varme- og enøkløsninger

Alle tjenestene er GRATIS for innbyggere i kommunen!

Tjenestene leveres av Lunner, Gran og Jevnaker kommuner i samarbeid med Regionrådet for Hadeland og Energiportalen AS.

Last ned vår infofolder med oversikt over tjenester og aktiviteter i kampanjeukene.

Brosjyre Grønne uker 2017.pdf

 

Gratis og uforpliktende rådgivning

Gjør du boligen din mer energieffektiv, sparer du både penger og miljøet. Det ønsker vi å hjelpe deg med. Kommunen tilbyr i perioden 13.-29.september gratis og uforpliktende ENØK rådgivning til sine innbyggere på telefon, nett, stands, infomøter og hjemmebesøk med energirådgiver. Våre energirådgivere vil bistå boligeiere ved å synliggjøre relevante og kostnadseffektive tiltak som den enkelte husholdning kan gjøre for å redusere energibruken sin.

Lørdag 16.september kl.11-15 kan du møte energirådgivere på egen stand under Potetfestivalen i Gran sentrum. Her kan du få hjelp til å utføre en energianalyse av din bolig. Våre rådgivere vil svare på spørsmål og gi råd om energitiltak i din bolig. Du kan også få informasjon om elbil og elsykkel.

 

ENØK telefonen og hjemmebesøk

På vår ENØK-telefon kan du få rådgivning eller bestille hjemmebesøk av objektiv energirådgiver. Ring 47 22 20 76 eller kontakt oss på e-post post@energiportalen.no.

Du kan blant annet få råd om:

 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Alternative energikilder

Energirådgiverne kan ved hjelp av dine opplysninger om bygget du bor i gi deg spesifikke råd. Det er derfor lurt om du først innhenter opplysninger om hva slags bygg du bor i (alder, type, størrelse) og dagens energiforbruk.

Benytt anledningen til å få en helt objektiv energirådgiver hjem til deg, men vær rask med å bestille – det er «først til mølla» prinsippet som gjelder for dette tilbudet.

Hjemmebesøk vil også omfatte termografering. Ved særskilte behov vurderes også trykktesting.

 

Gratis energianalyse av din bolig

Kan du spare energiforbruk og penger ved å utføre enkle tiltak? 

Energiportalen er et energiverktøy rettet mot kommunens boligeiere. Verktøyet muliggjør objektiv, nettbasert energianalyse av boliger. Denne tjenesten er en permanent ordning hvor innbyggere selv kan finne fram til lønnsomme tiltak i egen bolig. Test gjerne denne løsningen før du kontakter våre rådgivere for videre oppfølging.

Gå til energiportalen

Slik går du frem:
1. Søk opp boligen din
2. Fyll inn informasjon om boligen din i dag – gå til boliganalysen
3. Tilpass boligen med «endre» knappen
4. Prøv ut de tiltak som du vurderer på boligen din
5. Se årlig beregnet besparelse
6. Finn mulige støtteordninger og lokale leverandører Energiportalen utfører en beregning av energibruk i din bolig.

Ved å fylle inn så mye informasjon om boligen din som mulig gjør du analysen mer treffsikker.

Analysen oppgir deretter ditt beregnede årlige energibruk, energikostnad, CO2 bruk og energimerking. Du har så mulighet for å prøve ut ulike tiltak for å se hvilke besparelser du kan gjøre i din bolig.

Analysen forslår leverandører som kan utføre de tiltakene du har valgt. Leverandører i listen er valgt ut på grunnlag av geografisk nærhet til boligen samt medlemskap i relevante mesterforbund. Kommunen er uavhengig, og har ingen fortjeneste på å formidle kontaktinformasjon for bestemte leverandører.

Vi håper energianalysesystemet vil være til hjelp for deg når du vurderer energiforbruket for din bolig. Beregningen er baser på 21 «boligmodeller» som inneholder informasjon om byggeperiode, størrelse og antatte oppgraderinger siden oppføring. Andre beregningsdata er hentet fra offentlige kilder samt statistiske undersøkelser. Analysemetoden er i henhold til NS 3031 og er basert på data fra Prognosesenteret, Matrikkelen, SINTEF, Enova, Byggmesterforbundet, BNL og SSB.

En tilpasset versjon av Energiportalen er tilgjengelig for leverandører av energitiltak på http://proff.energiportalen.no/. Tjenesten kan benyttes i dialogen med potensielle kunder.

www.vedportal.no kan du finne ut det meste om ved, energi og peisfyring ved å legge inn noen enkle nøkkeldata. Du kan også sammenligne ved og ovner.

 

Informasjonsmøte for boligeiere om enøk og fornybar energi

Aktuelle tema:

 • Hvordan finne riktige energitiltak i boligen din?
 • Hvordan utføre energianalyse av boligen ved hjelp av Energiportalen?
 • Smart rehabilitering av boligen
 • Fornybare energiløsninger
 • Støtteordninger

Energirådgivere vil være til stede for å besvare spørsmål.          

Det vil bli enkel servering på møtet.

Tid: Tirsdag 19.september kl. 18-20

Sted: Auditoriet, Hadeland videregående skole

 

Kontaktinformasjon:

Kampanjetelefon Grønne uker/Enøk-telefonen: 47222076.

Epost for energirådgivning: post@energiportalen.no

Kontaktperson for kommunen: Kristin Molstad kristin.molstad@gran.kommune.no

Les mer om støtteordninger for energitiltak i boligen på enova.no

Les mer om utfasing av fossil oljefyring på oljefri.no