Grafisk profil i Lunner kommune

Lunner kommune har i løpet av høsten 2013 utviklet ny visuell identitet. Selve resultatet av utviklingen er en designhåndbok med en rekke maler. Designhåndboken inneholder forankringer, retningslinjer og eksempler og den skal være en verktøykasse som inneholder de elementene som er nødvendig for at Lunner kommune skal fremstå tydelig, enhetlig og profesjonelt. Designhåndboken skal være retningsgivende og førende for bruk v logo m.m.

Du kan lese Designhåndboken ved å trykke på bildet.


Forside Designhåndbok_300x428.bmp