Nyhetsoversikt

Pyntet juletre i snødekt skog

God jul til innbyggere og ansatte i Lunner kommune


Endelig kan vi se fram til en julefeiring uten pandemirestriksjoner. Vi håper den julen vi nå går inn i blir full av varme, gode opplevelser og fredfulle øyeblikk.
Så vet vi at det også er mange som gruer seg til jul. Noen opplever sykdom, ensomhet og savn, noen er bekymret for økonomien og for uroen i verden, og noen opplever utrygghet og vold blant sine nærmeste. Vi minner om at landsdekkende hjelpetelefoner er åpne hele julen, og at barnevernvakten i Lunner kan nås gjennom Alarmtelefonen for barn og unge (se informasjon nedenfor).

Vennlighet er en egenskap som alt for sjelden blir trukket fram til tross for at den er en av de viktigste menneskelige verdiene. Vennlighet handler om respekt, solidaritet, raushet, medfølelse og det å ville andre vel. La denne julen være preget av vennlighet! Ta en telefon eller send en hyggelig melding til noen som trenger det, og smil til de du møter på butikken, i gangene på jobben eller ute i skisporet. Ofte skal det lite til for at andre skal føle seg litt bedre, og her kan vi alle bidra.

I Lunner har vi heldigvis mange som gjør mye for andre og som bidrar til fellesskapet. 2022 har vært Frivillighetens år, og nå på tampen av året har vi synliggjort mye av dette arbeidet gjennom julekalenderen vår. Det frivillige lag og foreningen bidrar med er av uvurderlig betydning for å gjøre kommunen vår til et godt sted å bo og leve. Takk for innsatsen dere legger ned!

Vi sender også en varm takk til alle ansatte i Lunner kommune for jobben dere gjør for alle som bor i kommunen vår. Uansett hva slags oppgaver dere har, bidrar dere i den store helheten der målet hele tiden er å gjøre en innsats til det beste for innbyggerne i Lunner. Nå i julehøytiden sender vi en ekstra takk til alle dere som går på jobb og holder hjulene i gang slik at vi andre kan føle oss trygge og få de tjenestene vi trenger.

Vi ønsker alle en god julefeiring og et godt nytt år med håp og muligheter.


Hilsen ordfører Harald Tyrdal og kommunedirektør Dag Flacké


Alarmtelefonen for barn og unge:116 111
Mental helse: 116 123
Kirkens SOS: 22 40 00 40