Penger

Gebyrregulativ 2018 for saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven m.m og separate avløp

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 14.desember 2017 gebyrregulativer for saker som behandles etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, matrikkelforskriften, eierseksjoneringsloven og saker som omhandler separate avløp.

Gebyrregulativ for saker som behandles etter plan- og bygningsloven, finner du her

Gebyrregulativ for saker som behandles etter matrikkelloven, matrikkelforskriften og eierseksjoneringsloven, finner du her

Gebyrregulativ for saker som dreier seg om separate avløpsanlegg, finner du her