Gatelys

Kommunal veibelysning

Vi har laget en web-side som kan brukes for å melde om mørke veglys på kommunale veger og gangveger.  Nedenfor finner du linken til denne web-portalen "Gatami"

Gatami

Reparasjoner blir gjennomført fortløpende og senest en gang per måned.