GAP-analyse

Verktøy for situasjonsanalyse. Hvor er vi nå? Hvor vil vi? Hvordan tette gapet?

Hvorfor?

Bruk GAP for å analysere nåsituasjonen og beskrive den ønskede situasjonen. Metoden kan synliggjøre gapet og identifisere muligheter for å tette gapet mellom disse.

Den kan brukes på store og små temaer, og i homogene eller heterogene faggrupper. Verktøyet egner seg også for å få en felles forståelse for utfordringsbildet og ønsket retning.

Hvordan?

  • Grupper på 4-6 personer jobber sammen. Det kan være så mange eller så få grupper som ønskelig ut ifra deltakerantall
     
  • Gruppene diskuterer seg gjennom kolonnene på analysearket: dagens situasjon, ønsket situasjon, uønsket situasjon, drivere, barriere, og tiltak/muligheter.
     
  • Punktene fra kolonnene prioriteres og arbeides videre med i plenum.

GAP analyseark

GAP verktøymal