Monsrud - Foto: Helene Stalheim, Bane NOR

Oppgradering av kryssingssporet på gamle Harestua stasjon

Lunner kommune vil opplyse om at det pågår arbeid med oppgradering av kryssingssporet på gamle Harestua stasjon - Monsrud.