Fysioterapeuter og Ergoterapeut


Ergoterapeut

Ergoterapeuten i Lunner kommune har arbeidsplass på Lunner omsorgssenter, men jobber for alle kommunens innbyggere.

Camilla W. Grina
cwgr@lunner.kommune.no
Lunner omsorgssenter
Kalvsjøhagen 23, 2730 Lunner
tlf: 6132 40 86                                                                                                                                                                                                                                                                                            mobil: 466 31 409

 

Kommunal fysioterapeut

De kommunale fysioterapeutene har arbeidsplass på Lunner omsorgssenter og på Helsestasjonen.


Lisa Helen Hanssen                                                                                                                                                                                                                                                                    Fysioterapeut (voksen)
Lunner omsorgssenter
Kalvsjøhagen 23, 2730 Lunner
lihh@lunner.kommune.no
tlf: 61 32 40 84
mobil: 409 07 879

Ingrid R. Heyerdahl                                                                                                                                                                                                                                                                       Fysioterapeut (voksen)
Lunner omsorgssenter
Kalvsjøhagen 23, 2730 Lunner
irhe@lunner.kommune.no
tlf: 61 32 40 84
mobil: 409 10 213

Trude Røine-Elsrud                                                                                                                                                                                                                                                                    Fysioterapeut (barn)                                                                                                                                                                                                                                                               Helsestasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                           Sandsvegen 1, 2740 Roa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tlf: 61 32 42 00

 

Fysioterapeuter med driftsavtale

Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er viktige grunnlag for behandlingen. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.

Offentlig informasjon om fysioterapi:

https://helsenorge.no/behandlere/fysioterapeut

Informasjon om egenandeler og frikort for egenandelstak 2:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

 

Skjemstad fysioterapi


Kjell Ivar Skjemstad  - Manuellterapeut og autorisert idrettsfysioterapeut

Spartacus Myllavegen 4/Pb. 27, 2717 Grua
kjeskjem@hebb.no
Tlf. 61 32 54 45

Lars Rønningen Nilsen – Spesialkompetanse innen lymfødembehandling

Spartacus Myllavegen 4/Pb. 27, 2717 Grua
Tlf. 61 32 54 45

 

Lunner helseværelse og fysioterapi

Mette Albertsen - Psykomotorisk fysioterapeut
Tlf. 907 87 844

Gunhild Lindstad Røken - Spesialist innen komplett fysikal lymfødembehandling
Tlf. 924 85 167

 

Harestua medisinske senter


Janne Oppheim Søllesvik        

Trude Røine-Elsrud – Spesialkompetanse innen kvinnehelse og gravide                                  

Åsmund Høyen Solvang

Arno de Jong

Silje Randen Prestkvern – Spesialist i idrettfysioterapi

Gruppetilbud: Lungegruppe og artrosegruppe – Aktiv A

Hadelandsveien 859, 2743 Harestua
fysio@harestua.nhn.no
Tlf. 61 32 49 90

 

Fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale i Lunner:

Harestua medisinske senter

Janne Oppheim Søllesvik - Osteopat

Kaja Lien Smedbråten

Tor Petter Stormoen

Åsmund Høyen Solvang – spesialtilpassing av såler

Silje Mari Wøien – under spesialisering i nevrologisk fysioterapi

Gruppetilbud: Basis styrketrening, bootcamp, intervall/styrkegruppe, rygg/nakke/skuldergruppe, seniorgruppe, slyngetrening,

Hadelandsveien 859, 2743 Harestua
fysio@harestua.nhn.no
Tlf. 61 32 49 90