Frøystad screenshot

Lokaliseringsalternativ 4

Frøystad


En mulighetstegning av plassering på Frøystad. I dette alternativet er det lagt inn en forutsetning om at andre planlagte funksjoner som fotball, bibliotek, kultur, voksenopplæring, flyktningetjeneste og frivilligssentral m.m fortsatt skal ha sin plass på området.