Nyhetsoversikt

Kommuneoverlege Bjarne Oure

Koronastatus i Lunner

Forventer en smitteøkning

Selv om smittetilfellene av covid-19 gikk noe ned sist uke i Lunner, så forventer man at smittetallene vil stige i tiden fremover.


Sist uke var det 66 personer som fikk påvist korona i kommunen, mot 72 personer i uke 1. Selv om smittetallene er noe lavere i Lunner i uke 2, så tyder alt på at disse tallene vil stige i ukene fremover.

- Vi ser en tydelig smitteøkning både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er som forventet og vi forventer økningen vil fortsette, forteller kommuneoverlege Bjarne Oure.

Torsdag i forrige uke kom Regjeringen med lettelser i koronatiltakene, og FHI forventer at man vil få en topp av smitte i månedsskiftet januar til februar.

Alderen på de smittede er fra barn og opp til 70 år.  Sist uke var det aldergruppene 20-40 som skilte seg mest ut, her finner man 27 av koronatilfellene.

- I løpet av de siste ukene har omikronvarianten tatt over, og vi ser at den generelle trenden er at det er milde symptomer på de som nå blir smittet, forteller Oure.
 

Gult nivå i skoler og barnehager

Med de nye koronalettelsene fra Regjeringen er det opp til kommunene å bestemme tiltaksnivå i skoler og barnehagene. I uke 3 er både skoler og barnehager i Lunner på gult nivå, og ny vurdering blir gjort senere i uka.

- Vi har valgt å holde skolene på gult nivå for å minske risikoen for å få en rask økning i smitte på skolene, som vil skape mange testregimer på skolene. Vi har nå en god tilgang på hurtigtester, og smitteøkningen er oversiktlig. Fremover kan det være hensiktsmessig å gå over til regelmessig testing i skolene, slik vi gjorde i høst, forteller kommuneoverlegen.

Barnehagene i Lunner er også på gult nivå.

Skolene i Lunner til gult nivå - les mer her
 

Inviterer til drop-in vaksinering

4167 fått oppfriskningsdosen i kommunen, hvorav 3400 av disse er 45 år og eldre.

Tirsdag 18. januar fra 16-19 blir det drop-in vaksinering i vaksinasjonslokalene våre på Harestua. Alle som er 18 år og eldre, hvor det har gått minst 4,5 måneder siden man fikk dose 2, kan bestille time til oppfriskningsdosen.

I Lunner er koronavaksinering to dager i uka i hele januar og februar.

Bestill time til vaksinering her.

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

50

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

1115 (Oslo: 3868)

Trend

Stigende

 

Innlagte på sykehus

0

Døde

1

Totalt påvist siden pandemien startet

680

Siste tilfelle

17.01.2022