Tildeling av tjenester

Forvaltningskontoret behandler alle søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg.

Forvaltningskontoret innehar også oppgaven som: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

I tillegg til tjenestene nedenfor, behandler vi søknader om:

  • Omsorgsbolig med bemanning
  • Trygde-/eldrebolig

Behandling av søknad

Saksbehandler vil ved mottak av søknad ta kontakt med deg for å avtale hjemmebesøk eller samtale på kontoret. Vi utfører en kartlegging for å avklare dine egne ressurser og ditt behov for hjelp. Du må ha levert opplysninger fra lege før søknaden kan behandles.

Vedtaket sendes til deg når søknaden er ferdigbehandlet og vedtak er fattet. Vedtaket gir deg informasjon om:

  • tjeneste som er innvilget 
  • mengde/antall timer bistand/ hjelp
  • hvem som skal utføre tjenesten 
  • ev. egenbetaling og informasjon om klageadgang.


Forvaltningskontoret behandler søknader om følgende tjenester ved bruk av dette søknadsskjema: Søknad om pleie og omsorgstjenester - papir til utskrift eller søknad om helse- og omsorgstjenester - elektronisk

 

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - PDF

 

Søknad om parkeringstillatelse

Dersom du ikke kan fylle ut dette elektronisk, kan du komme innom Lunner rådhus og få et eksemplar.