Fornyelse og innovasjon gjennom medvirkning og samarbeid

Fornyelse og innovasjon gjennom medvirkning og samarbeid

Det var overskriften på samlingen for ledere og tillitsvalgte 23. september. Arrangementet sto PILOTen Hadeland for.

Evaluering
Evaluering

Ca 90 ledere og 50 tillitsvalgte fikk høre professor Rolf Rønning fra Høgskolen snakke om innovasjon i offentlig sektor. Han traff godt med sitt budskap om å våge å bryte mønstre.

Andre halvdel av dagen hadde ressurspersoner i Gran og Lunner kommuner rigget tilsammen fire parallellsesjoner som handlet om hvordan kreative teknikker kan brukes på arbeid med ulike relevante tema:

Arbeidsglede og trivsel
- Hvor kan vi starte for å skape en helsefremmende arbeidsplass?

Medbestemmelse hos oss
– Hvordan kan det gjøres på en spennende måte?

Personalmøte som utviklingsarena
– Hvordan skape engasjement, involvering og medvirkning?

Samhandling i praksis
– Hvordan legge til rette for kreativ samskaping og deling

Tilbakemeldingene fra deltakerne var at dagen hadde gitt stort utbytte, både med inspirasjon og praktiske tips til hvordan man kan gjøre ting litt annerledes.