Forhåndsstemming

 


Tidligstemming I perioden 1.7.19- 9.8.19 er det tidligstemming - denne perioden er for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden. I denne perioden vil det ikke foreligge lokale stemmesedler, og det vil dermed ikke være mulig å gi personstemmer. Stemmen avgis kun på parti. Stemmesedlene legges i konvolutt i denne perioden. Nettsidene her vil gi informasjon om når stemmesedlene er på plass. Tidligstemmingen foregår på Lunner rådhus mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00 frem til og med 9.august.

Ordinær forhåndsstemming I perioden fra 12.8.19 og frem til og med 6.9.19, er den ordinære forhåndsstemmeperioden. I denne perioden er alle lister på plass, og stemmene avgis som på valgdagen, der stemmeseddelen stemples og legges i urnen. Forhåndsstemmingen foregår på Lunner rådhus til følgende tider:

12.august til 6.september kl. 8.30 - 15.00 i ukedagene.

Det vil også gis mulighet for å forhåndsstemme enkelte lørdager og kvelder. Tider legges ut her så snart det er vedtatt av valgstyret.

Stemme hjemme Dersom du av en eller annen grunn ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. Det vil si at to valgfunksjonærer kommer hjem til deg med stemmesedler og urne, slik at du har mulighet til å avgi stemmen din i din egen stue. En valgfunksjonær vil ringe til de som har bedt om å få stemme hjemme for å avtale tid. Hjemmestemmingen vil foregå den siste uken før valgdagen. Fristen for å be om å få stemme hjemme og tider for hjemmestemming er ikke fastsatt enda. Mer informasjon kommer her når det er klart.

Lunner omsorgssenter Det settes en dag for stemming ved Lunner omsorgssenter. Denne dagen vil annonseres i god tid. Det vil da være mulighet for beboere, besøkende og ansatte til å avgi sin stemme. Vi setter opp et valglokale ved sofagruppene ved inngangen, og beboerne vil få hjelp til å ta seg dit. For sengeliggende beboere vil to valgfunksjonærer komme til rommet med urne og stemmesedler, slik at alle som vil får stemt.

Forhåndsstemming fra annen kommune eller utlandet Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen. Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Her kommer det en oversikt over utenriksstasjoner som tar imot forhåndsstemmer før forhåndsstemmeperioden starter. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide. Det er også mulig å brevstemme dersom du ikke befinner deg i nærheten av en utenriksstasjon. Informasjon om brevstemming finner du her så snart den er lagt ut på valg.no.

 

Dersom du har spørsmål vedrørende forhåndsstemming, ta kontakt med Jenny Hemstad e-post: jehe@lunner.kommune.no eller tlf. 46955505

Vi vil oppdatere siden fortløpende så snart det foreligger ny informasjon.