Nyhetsoversikt

sol maleri

Trygghetssirkelen

Foreldrekurs for deg med barn i alderen 0-6 år

04.01.18: Kurs i trygghetssirkelen med oppstart januar 2018 er nå fulltegnet.

Som foreldre kan vi alle til tider føle oss opprådd, og ikke helt vite hvordan vi skal møte barnet vårt. Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg til å se og forstå barnets behov og signaler, og bli tryggere på hvordan du kan møte barnet ditt i hele spekteret av følelser og behov.

Vi ønsker å gi foreldre verktøy som er til hjelp i hverdagen, et «veikart» som gir retning. Kurset handler både om hva som skjer i barna og bevissthet rundt hva som skjer i en selv som forelder. Hvilke signaler sender  egentlig foreldre og barn til hverandre?


Trygghetssirkelen foreldrekurs i Lunner kommune

Lunner helsestasjon holder foreldrekurs etter foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen (COS-P). Vi har grupper for foreldre med barn i alderen 0-6 år og kurset retter seg mot en bred gruppe av foreldre og barn.

Fokus for dette kurset er å jobbe med relasjonen, og samspillet mellom foreldre og barn. Barnas følelser er et sentralt tema. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap om hvordan trygge foreldre-barn-relasjoner kan støttes og styrkes.

 

Egen barndom?

Hva har du med deg fra egen oppvekst?
Hvordan foreldre responderer på barnas behov, avhenger av hvordan de selv opplevde dette som barn. Barndommen varer jo som vi vet i generasjoner!

En trygg tilknytning til foreldre fungerer som et «psykologisk immunforsvar» i møte med belastninger i livet.


TrygghetssirkelenOversikt.jpg

Selve kurset:

  • Kurset er gratis og går over 8 ganger.

  • Det blir vist filmsnutter hver gang som utgangspunkt for diskusjoner i gruppa.

  • Du bestemmer selv hvor mye du vil dele av egne erfaringer.

Gjennom kurset har vi fokus på:

  • hvordan du ser på deg selv som forelder.
  • hvordan du ser barnet.
  • hvordan du ser på utøvelse av omsorgen for barnet ditt.
  • følelser både hos foreldre og barn. Hvordan kommer de til uttrykk?
  • hvordan det påvirker meg, det jeg ser på filmsnuttene?
  • å hjelpe deg til å oppdage det som i små «øyeblikk» skjer hos barnet, som er av betydning for en trygg relasjon.


Ansvarlig for kurset er Anne Beth Hennie og Kristin Næss Berge
 

Kurs i trygghetssirkelen starter torsdag 11.januar 2018 kl.14-16. Deretter er det annenhver torsdag samme klokkeslett, siste kursdag er 19.april.

Vil du være med på dette, si i fra til helsesøster eller send epost til Anne Beth Hennie: aehe@lunner.kommune.no!