Paragraf

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

Stortinget har vedtatt at det er forbudt med bruk av fossil fyringsolje fra 2020. Dette betyr at mange må gå over til nye oppvarmingsløsninger og kvitte seg med den gamle oljetanken.


Det finnes alternative fyringskilder som for eksempel varmepumpe, bioenergi og solenergi. Enova har nyttige tips for valg av oppvarmingsløsninger.

Oljetanker for fyringsolje som ikke skal brukes mer, skal tømmes, reingjøres, graves opp og leveres til godkjent mottak. Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 1, handler om nedgravde oljetanker og hvordan de skal kontrolleres og hva en skal gjøre når de tas permanent ut av bruk. Tankene skal som hovedregel fjernes, men hvis tankene ligger svært vanskelig til på eiendommen og det er krevende å grave den opp, kan en søke kommunen om få la tanken ligge. En kort og begrunnet søknad sendes i så fall til kommunen.

For alle tanker, enten de skal graves opp eller skal gjenfylles og bli liggende, må tømming og reingjøring gjøres av godkjente firma med spesialkompetanse for formålet. Du finner slike firma på oljefri.no.

Når oljetanken fjernes, skal kommunen ha beskjed. Firmaet som gjør jobben, gir vanligvis beskjed automatisk, men det er huseier som har det endelige ansvaret for at kommunen får beskjed.

Økonomisk støtte

Enova gir støtte til utskifting av oljetank med en fornybar energikilde. les om dette på Enova sine hjemmesider.

Veiledning

Ønsker du å sette deg ytterligere inn i forbudet og hva det medfører, så kan du hente informasjon på følgende lenker:

Forskift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Veiledning til forskrift