Brann

Det er nå nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i vår kommune

Forbud mot bruk av åpen ild i Lunner, Jevnaker og Gran kommune

Bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.


 

Det er nå nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller, inkludert Fjorda området.  

Det er altså totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder for alle områder i kommunene. Når forbudet oppheves vil vi gi beskjed om dette på kommunens hjemmesider og facebooksider.

 

Bakgrunn for forbudet

Skogbrannindeksen viser meget stor fare for skogbrann i hele vårt område. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det meldes ikke om nedbør av betydning i dagene fremover.

I kombinasjon med lite nedbør, mye vind og fjorårets vegetasjon i skogbunnen vil faren for antennelse være svært høy.

 

Hjemmel for forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

Lunner - Gran brann og redning