Listeforslag


Frist for innlevering av listeforslag er for 2019 satt til 1.april kl.12.00. Ordinært er fristen 31.mars, men da denne datoen for 2019 faller på en søndag, er fristen skjøvet en dag.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen innen denne fristen. Fristen er endelig.

Her finner dere maler for listeforslag og informasjon om hvordan de skal fylles ut: https://valg.no/globalassets/dokumenter-2019/lister-og-partier-2019/listeforslag-kommunestyrevalg-2019bm-73-kandidater.pdf

Vi ber om at malen benyttes da dette sikrer kvaliteten på listene og forenkler arbeidet med å legge listene inn i valgadministrasjonssystemet.

Kort om listeforslagene:

For mer utfyllende informasjon:https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

  • Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling.
  • For Lunner må listene ha minimum 7 kandidater og maksimalt 31kandidater.
  • Inntil 6 kandidater kan gis stemmetillegg. Disse må stå med uthevet skrift og stå øverst på listeforslaget.
  • Listeforslagene skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. Bosted og stilling kan legges til dersom det er nødvendig for å identifisere kandidater på listen. Det må i så fall legges inn for alle kandidatene på listen.
  • Listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato vedlagt. Listeforslagene skal også inneholde en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  • Listeforslagene må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Den tillitsvalgte er den som representerer forslagsstillerene i Valgstyret om det blir behov for det.
  • Fristen for innlevering av listeforslag er i 2019 1.april. Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00. Fristene er endelige.

 

Nærmere informasjon til partiene legges fortløpende ut på denne siden.

Er det informasjon du savner eller har du spørsmål, så ta gjerne kontakt: Jenny Hemstad tlf. 46955505 e-post: jehe@lunner.kommune.no