Folkemøte

Folkemøte 15.10.15 på Frøystad

Hvordan utnytte Frøystad best mulig var temaet på Folkemøtet.

 


På møtet ble planene for etterbruk grundig gjennomgått og presentert av både, Ordfører, Prosjektleder, kommunalsjef og arkitekt. Deretter ble det i gruppearbeid drøftet hvordan området på Frøystad best kan utnyttes til det beste for de fleste.  Det ble livlig diskusjon i grupper utover kvelden og konklusjonen ble at det å møtes er viktig for i fellesskap komme frem til de beste løsningene. Det ble derfor bestemt at det vil bli arrangert et nytt møte i løpet av våren 2016

Presentasjonen fra møtet finner du HER

         Ordfører.jpg        Prosjektleder.jpg