Flyktninger fra Ukraina til Gran og Lunner kommune

Har du kommet som flyktning fra Ukraina? Eller kjenner du noen som nylig har kommet til kommunen? Her finner du informasjon om hva du bør gjøre. Informasjonen endrer seg raskt så det er viktig å gå inn på hver enkelt nettside for å finne oppdatert informasjon.


Hva skal jeg gjøre hvis jeg ønsker å være i Norge?

Det er veldig viktig at alle ukrainske borgere som ønsker å være i Norge, registrerer seg hos politiet for å søke om beskyttelse. Dersom du bor i Gran eller Lunner må du ringe til Nasjonalt Ankomstsenter i Råde på telefon nr. 22 34 24 00. Du bestiller time til registrering og kan også be om hjelp til å komme deg til Råde.

Oppdatert informasjon finner du på UDI sin side Være i Norge

Hva slags tillatelse kan jeg ha rett på og hvor lenge varer den?

Oppdatert informasjon om dette finner du på UDI sine hjemmesider

Jeg er asylsøker fra Ukraina og oppholder meg i Gran eller Lunner nå. Jeg ønsker å bli boende i kommunen også etter jeg får oppholdstillatelse. Hva skal jeg gjøre?

Når du får vedtak om oppholdstillatelse fra UDI er det veldig viktig at du registrerer deg på IMDi sine hjemmesider. Informasjon om dette og søknadsskjema finner du her

Hvis du trenger hjelp kan du kontakte Flyktningtjenesten i Gran og Lunner på telefonnr 92417119.

 

Dersom flyktningen bor privat hos noen i kommunen, må personen søke om bosetting med offentlig hjelp før man kan bosettes i en kommune. Se vår informasjon om privatboende.

 

Kan jeg finne bolig selv?

Ja, det kan du. Mer informasjon om dette finner du på IMDi sine hjemmesider

Kan jeg bo privat hos slektninger før jeg får oppholdstillatelse?

Ja, det kan du. Siden er det så stor pågang hos politiet for registrering har myndighetene sagt at du kan oppholde deg hos slektninger i noe tid før du skal registrere deg på Råde (Nasjonalt ankomstsenter). Alle på Østlandet må til Råde for å registrere seg (dette kan endre seg etterhvert). Dersom du fremdeles ønsker å bo privat hos slektninger etter du har registrert deg som asylsøker må du søke om såkalt Alternativ Mottaksplassering (AMOT)

UDI sin nettside finner mer informasjon om hva det innebærer å søke om AMOT. Der finner du også et skjema for å søke om AMOT. Her må huseier signere på at de godkjenner at du bor hos dem og du som asylsøker må også godkjenne. I tillegg må du ha avklart på forhånd med kommunen din om de godtar at du bor der, fordi du må oppgi en kontaktperson, telefonnr og epost til ansatt i kommunen som godkjenner AMOT. 

Du kan ta kontakt med NAV Hadeland dersom du ønsker å søke om AMOT. NAV vil gi dere mer informasjon om tjenestetilbudet i kommunen og gi økonomisk veiledning dersom du ønsker det. Telefonnummer til NAV 55 55 33 33.

Når du får oppholdtillatelse er det viktig at du registrerer deg på IMDi sine hjemmesider slik at du kan bli bosatt i kommunen du bor i nå. Mer informajon om dette finner du her.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Her er informasjon om helsehjelp til asylsøkere og flyktninger

Dersom du oppholder deg i Gran eller Lunner kommune på AMOT så kan du kontakte Flyktningtjenesten dersom du trenger hjelp, fornyelse av resepter osv. Du har rett på hjelp hos legevakten dersom det er akutt sykdom. 

 

Når du er bosatt i Gran og Lunner kommune vil du få fastlege som kan hjelpe deg.

Hva gjør jeg hvis jeg har med meg et kjæledyr fra Ukraina til Norge?

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. 

Mattilsynet ber om at alle kommuner som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet.

Dersom kjæledyrene ikke har blitt kontrollert ved grensepassering, er det utrolig viktig at kommunene, medhjelpere eller eierne av kjæledyret umiddelbart tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, når flyktningene ankommer kommunene de skal oppholde seg i. Se mer informasjon om dette på Mattilsynets hjemmesider

Hvordan får jeg norsk oppholdskort etter jeg har fått oppholdstillatelse?

Det er politiet som utsteder oppholdskort. Noen av dere har vært hos politiet og avgitt fingeravtrykk (biometri) før dere kom hit. Dersom politiet har bestilt oppholdskort vil dette bli sendt til adressen dere hadde da (mottaket). Da vil oppholdskortet bli sendt til mottaket og mottaket vil sende det videre til deg her i kommunen. Dette kan ta noe tid, siden posten ikke går hver dag.

Når du blir bosatt vil Flyktningtjenesten hjelpe til med å bestille time hos politiet for å bestille oppholdskort. Du trenger ikke ringe politiet for å ordne dette selv.

Derosm politiet har passet dit, må du reise til Gjøvik politistasjon for å hente dette. Dette hjelper også Flyktningtjenesten med.