Fakturaeksempel - Lunner kommune

Tilbud om månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter til våre avtalegirokunder

Lunner kommune tilbyr månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter til våre avtalegirokunder.

Send inn skjemaet under for å endre fra 4 terminer pr år til 12 terminer pr år.


Viktig informasjon

 • Tilbudet gjelder kun til avtalegirokunder.
   
 • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering.
   
 • De som søker om månedlig faktura fram til 31. august, vil få månedlig faktura fra og med oktober.
   
 • De som søker om månedlig faktura fra 1.september og ut året vil få månedlig faktura fra og med januar.
   
 • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
   
 • Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.
   
 • Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura må det gis beskjed om dette til kommunen. Kvartalsvis faktura har forfall 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november.

Informasjon om avtalegiro

Søk om månedlig fakturering