Kickoff

Eureka prosjektet er i gang

Tre prosjektgrupper er på plass og arbeidet i prosjektet Eureka integrering er i gang.

Les mer..
Eureka

Eureka integrering

Lunner og Gran kommuner har sammen fått skjønnsmidler til fornyelse og innovasjon innen det stadig like aktuelle temaet integrering.

Les mer..