Etablere barnehage


Kommunestyret i Lunner kommune vedtok 16.juni 2016 en rutinebeskrivelse som skal sikre likeverdig behandling av barnehager i vår kommune. Beskrivelsen innebærer følgende:

  • Private barnehager med godkjenning for mindre enn 3 avdelinger (54 plasser barn over 3 år/27 plasser barn under 3 år) skal få tilsagn om tilskudd lik antall plasser barnehagen er /blir godkjent for.
  •  Ved forhåndstilsagn må barnehageeier søke senest 01.08. ÅRET FØR det ønskes å etablere og / eller utvide barnehage. Oppstart vil da være 01.08 året etter søknad er levert. (Nytt barnehageår)
  •  Barnehagemyndighet plikter å orientere Oppvekst -og kulturkomiteen i første møtet i høsthalvåret om barnehagesituasjonen inneværende år, og utsikter med tanke på neste år (Antall førskolebarn, antall ett-åringer, antall barn uten plass som fyller ett år i løpet av barnehageåret, antall henvendelser / søknader om tilsagn om tilskudd, samt nytt vedtak om tilksuddssats.)

Spørsmål vedrørende etablering og drift av barnehage rettes til barnehagefaglig rådgiver Mette Grønmyr, Tlf 61 32 40 32 / 91 66 83 73