Edb Sak og Arkiv (ESA)

Edb Sak og Arkiv (ESA) er systemet Lunner kommune bruker for elektronisk saksbehandling og arkiv.


Løsningen ivaretar funksjoner for journalføring, dokumentproduksjon, møte-/utvalgsbehandling, saksbehandling og oppfølging av saker.

ESA er tett integrert  med kontorstøtteprodukter som e-post, skanning, internett og elektroniske skjema.