Ergoterapitjenesten i Lunner kommune

Ergoterapeuten i Lunner kommune har arbeidsplass på Lunner helse- og omsorgssenter, men jobber for alle kommunens innbyggere. Ergoterapeuten skal serve alle aldersgrupper i forhold til ergoterapibehov, deriblant innen rehabilitering og habilitering.


Camilla W. Grina
cwgr@lunner.kommune.no
Lunner helse- og omsorgssenter / Fag- og utviklingsenheten
Vannebos veg 151, 2743 Harestua
Tlf. 466 31 409

 

Viktige arbeidsområder er vurdering, anskaffelse av hensiktsmessige hjelpemidler, tilrettelegging og videre oppfølging i fht følgende områder som:

 • Bevegelse
 • Syn
 • Hørsel
 • Bolig
 • Omgivelsene (Arbeid)
 • Bil
 • Hovedansvar for kort- og langtidslån av tekniske hjelpemidler


Målet med ergoterapi:

 • Veilede og bistå ved opptrening
 • Legge til rette for at pasient selv kan klare å ivareta sin egenomsorg og ADL (aktiviteter i dagliglivet)
 • Bevisstgjøre pasienten på personlige mål for opptrening samt ansvarliggjøre dem i forhold det ansvar de har selv for videre fremgang.
 • Fokusere på mestring og prøve å skape motivasjon hos pasientene gjennom aktivitet og deltakelse.


Ergoterapeut deltar på:

 • Aktuelle ansvarsgruppemøter
 • Utarbeidelse av og oppfølging av IP (individuell plan) og ulike søkeprosesser etc.


Samarbeidspartnere kan være:

 • Pasienten og dens pårørende
 • Hjemmesykepleien
 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Skole
 • Barnehage
 • Helsestasjon
 • PPT (Pedagogisk, psykologisk tjeneste) i Lunner kommune
 • Leger
 • Fysioterapeuter
 • Logoped
 • NAV
 • Boligkontor
 • Tilrettelagte tjenester

Ergoterapeutens kompetanse er ofte sentral i overgangen fra sykehus til hjemmet, spesielt når det gjelder tilrettelegging av bolig for å muliggjøre utskrivelse til hjemmet.