Boliger på Hadeland

Grønne uker på Hadeland i september

Gratis energirådgivningstjenester

Kommunene Lunner, Gran og Jevnaker gjennomfører i uke 37-39 en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere innbyggere til å redusere energibruken i egen bolig gjennom bruk av analyseverktøyet Energiportalen på nett, tilbud om hjemmebesøk av energirådgiver og rådgivning på telefon og epost.  

Les mer..

Energirådgivning

Lunner kommune jobber aktivt for å bedre miljøet. Derfor tilbyr vi deg som innbygger energirådgivning og energianalyse av din bolig. Gjør du boligen din mer energieffektiv, sparer du både penger og miljøet. Det ønsker vi å hjelpe deg med.

Les mer..