Elgtråkket Harestua

Lunner kommune har siden påske 2021 rehabilitert vann og avløpsledninger i Pipervegen. Dette ble utført med vår entreprenør Åsmund Pettersen og sønn A/S.


Vi fortsetter på dette prosjektet nå videre innover Elgtråkket. Dette vil bli utført med egne mannskaper.


Hvordan vil innbyggere bli berørt?

  • Vegen i Elgtråkket er nå stengt forbi Harestua barnehage, og vil være stengt til vi er ferdig opp til Løvstien. Omkjøring er via Morenevegen, Løvstien  og Pipervegen. Kjøring til eiendommene langs Elgtråkket vil bli tilrettelagt og avtalt med hver enkelt eiendom etter hvert som arbeidene går fremover.
     
  • Pipervegen kan bli stengt i kortere perioder ved omkobling av vann og avløpsledninger. Dette vil bli varslet på sms fra kommunen.
     
  • Asfalt vil bli tatt av og det blir etabert grusveg etter at ledningene er lagt. Ny asfaltering av vegen vil bli etter at arbeidene er ferdigstilt.
     
  • Vi sjekker private ledninger og anbefaling om utskifting vil bli gitt til hver enkelt eiendom i området.