Nyhetsoversikt

Hadeland_VGS_ute (3)

Snart tid for å søke på videregående skoleplass

Elever i Lunner har rett til videregående skoleplass både i Viken og på Hadeland vgs

Snart åpner søknadsportalen for søknad til videregående utdanning. Nå er det også avklart hvor elever fra Jevnaker og Lunner skal søke. Elever fra våre kommuner har forrang i vårt nærskoleområde i Viken. Dette involverer Bjertnes vgs i Nittedal, samt Ringerike vgs og Hønefoss vgs, som begge ligger i Hønefoss. I tillegg er det gjort en avtale mellom Innlandet og Viken om kjøp av plasser på Hadeland vgs slik at elever som ønsker det kan gå her. Imidlertid må de som ønsker dette, søke i Innlandet fylkeskommune, og ikke Viken.


Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i den videregående opplæring. Med overgang til Viken blir det også viktig å presisere at søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune har rett til skoleplass i sitt nærskoleområde. Viken er delt inn i 10 geografiske nærskoleområder. Søkere har forrang i det nærskoleområde hvor de er folkeregistrert per 1. mars søknadsåret. Dersom et utdanningsprogram/programområde ikke tilbys i søkerens nærskolesområde kan de søke dette i hele fylket, og konkurrerer dermed på lik linje med områdets egne søkere.

Elevene i Lunner og Jevnaker får dermed hele fire skoler de har rett på skoleplass, og er sikret et godt tibud med mange valgmuligheter. Søknadsfristen for videregående utdanning er 1. mars.

Mer informasjon finner du her:

www.vilbli.no

www.utdanning.no

Kontakt: Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lunner kommune, May Birgit Kjeverud på e-post: May.Birgit.Kjeverud@lunner.kommune.no