Hund i bånd

Av hensyn til viltet ble ekstraordinær båndtvang innført 12.februar 2019

Ekstraordinær båndtvang gjelder fortsatt i hele Lunner kommune

Det har i den siste tida kommet mye snø i Lunner, delvis i kombinasjon med regn. Dette har ført til at det stedvis er skare som bærer en hund av normal størrelse. Skarelaget bærer ikke hjortevilt. Kommunen kan med hjemmel i hundeloven innføre ekstraordinær båndtvang når det er påkrevd av hensyn til viltet.


Vi har vurdert det slik at det nå er ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet grunnet mye snø og delvis bærende skarelag. Hundelovens § 6 gir kommunen hjemmel til å innføre forskrift om båndtvang under slike forhold. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.

Behovet for en slik forskrift, som vil gi den nødvendige ro for viltet, er så prekær at forskriften vedtas umiddelbart. Det vil si at ekstraordinær båndtvang gjelder fra 12.februar 2019.

Forskriften kan du lese her