Hund i bånd

Fra 22. januar er det innført ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet

Ekstraordinær båndtvang er innført i Lunner

Det har kommet mye snø i det siste og viltet sliter med å komme seg fram og de sliter med å finne mat. Av hensyn til viltet er det derfor innført ektraordinær båndtvang.

Det har de siste dagene kommet store snømengder i kommunen, som har gitt krevende forhold for viltet. Særlig rådyr sliter.

Ekstraordinær båndtvang er tidligere innført i Lunner kommune i 2003 ved Fylkesmannen i Oppland, og i 2006, 2009, 2010 og 2011 av kommunen.

Vi vurderer det slik nå at det er ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet, grunnet store snømengder og sterke kuldeperioder. Hundelovens § 6 annet ledd bokstav f, gir kommunen hjemmel til å innføre forskrift om båndtvang under slike forhold. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.

Behovet for en slik forskrift, som vil gi den nødvendige ro for viltet, er så prekært at forskriften vedtas umiddelbart.

Forskriften kan du lese her.