Eiendom

Lunner Rådhus
Lunner Rådhus

Tjenestestedet Eiendom og infrastruktur har ansvaret for eiendomsdriften og forvaltningen av ca 45.000 kvm. kommunal eiendom samt tilhørende uteområder. I tillegg så har også enheten ansvaret for forvaltningen av utmark og skog der Lunner kommune er grunneier. Forvaltningen av kommunal byggningsmasse gjennomføres iht. gjeldende regelverk og tilsynsbasert vedlikeholdsplan.

Avdelingen har ansvar for å dekke behovet for bygninger og eiendommer til kommunale formål. Eiendommene skal ha en god og nøktern standard og de skal leveres til konkurransedyktige priser. Eiendom forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen.

Våre tjenester er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen. Men innenfor områder som kjøp og salg, låneordninger og entrepriser i forbindelse med blant annet nybygg og større vedlikeholdsoppgaver, har vi mange eksterne kontakter/brukere.

Våre prosjektledere leder og gjennomfører også små og store utbyggingsprosjekter. Mer kan du lese om disse her.

Landbrukskontoret behandler alle landbrukssaker. Landbrukskontoret er ett felles kontor for Gran,Jevnaker og Lunner. Mer om Landbrukskontoret finner du her.