Nyhetsoversikt

Egenberedskap

Egenberedskapsuka 2022

31. oktober starter den årlige nasjonale egenberedskapsuka. Alle husstander kan ved noen enkle grep bedre sin egenberedskap.


Egenberedskapsuka arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med kommuner over hele landet. I Lunner kommune bruker vi den nasjonale egenberedskapsuka til å sette samfunnssikkerhet og beredskap på agendaen. 

Hva er egenberedskap?

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv ved en hendelse eller en krise, jo bedre rustet er vi som samfunn. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. Målet er at alle husstander skal ha en beredskap som gjør at husstandsmedlemmene kan klare seg selv i minst tre døgn. Hvis en krise skulle inntreffe, må ressursene i første omgang prioriteres til de mest sårbare. Derfor er det viktig at alle andre er i stand til å ta vare på seg selv i en kort periode. 

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn (sikkerhverdag.no).

Du er en del av Norges beredskap

Den nasjonale egenberedskapsuka har vært gjennomført hver høst siden 2019. Pandemien vi har vært gjennom og krigen i Ukraina gjør at egenberedskap er blitt enda mer aktuelt. Men uavhengig av dette er egenberedskap helt sentralt for å være bedre rustet mot allerede kjente utfordringer, for eksempel cybertrusler og ekstremvær. Dette er hendelser som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur som strøm, vann og mobilnett.

- Selv om vi lever i et trygt land og en trygg kommune, kan uønskede hendelser oppstå. Ved at du er forberedt, bidrar du til at de som trenger det mest får hjelp først ved en eventuel krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap, understreker ordfører i Lunner, Harald Tyrdal.

Har du det du trenger?

Hva skal til for å styrke egenberedskapen, og hva trenger du egentlig for at du og de du bor sammen med skal klare dere i 72 timer? I forbindelse med egenberedskapsuka 2022 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap laget en kampanjefilm som viser hvor viktig - og enkelt - det er å styrke egenberedskapen. 

DSB har også laget en kort presentasjon som kan brukes overfor mange målgrupper, for eksempel elever i videregående skole, organisasjoner, lag og foreninger. Den finner du her. Direktoratet har også laget en øvelse som skal bevissgjøre oss på egen risiko og sårbarhet. Øvelsen finner du her

Hva skal du være oppmerksom på?

I tillegg til å sikre egenberedskapen, skal du også være oppmerksom på hvor du henter informasjon fra hvis det skulle oppstå en krise. Hvilke kilder kan du stole på, og hvordan kan du skille falske nyheter fra ekte?

Medietilsynet har laget en egen kampanje, Stopp.Tenk.Sjekk., for å bevisstgjøre oss. Se filmen her, eller les mer på Medietilsynets hjemmesider.
 

Kommunens beredskapsplikt

Kommunene har en lovbestemt og viktig rolle innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, både når det gjelder å jobbe forebyggende og håndtere kriser som oppstår. Eksempler på områder der samfunnsikkerheten må ivaretas kommunalt er: helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester, skoler og barnehager, brann og redningstjenesten, vannverk, sivilforsvar m.m.

Det forebyggende arbeidet starter med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan skje i kommunen og vurderer sannsynligheten for at disse hendelsene skjer og hvordan de kan påvirke innbyggere og ansatte. Ut fra analysen blir det gjort tiltak som skal minske risikoen for at noe skjer og minske konsekvensene hvis noe skjer. Risiko- og sårbarhetsanalysen blir oppdatert løpende, og hvert fjerde år blir det utarbeidet en helt ny analyse. Den nyeste risiko-og sårbarhetsanalysen for Lunner kommune ble presenter og behandlet første gang i kommunestyremøtet 8. september 2022. Når den endelige versjonen er klar, vil den bli lagt ut på høring.