De Bonos seks tenkehatter

Et verktøy for refleksjon, for å bli kjent med seg selv og hverandre, for idémyldring og idéutvikling, og for gode, konstruktive diskusjoner.

Hvorfor?

Edward De Bonos seks tenkehatter kan brukes på ulike måter. Metodene som er beskrevet her kan brukes for arbeid med kultur og arbeidsmiljø, for idémyldring og idéutvikling, og som møtemetodikk.

Følgende to måter å bruke metoden på er tilgjengelig her:

  • Som «bli-kjent-øvelse» der en blir kjent med seg selv og hverandre på en ny måte. Denne metoden er fin for avdelinger og team som skal jobbe sammen og som har nytte av å bli kjent med hverandre og hverandres egenskaper. Metoden er også et godt verktøy for egenrefleksjon.
     
  • Som et diskusjons- og/eller prosessverktøy med vekt på å bygge på hverandres argumenter og se en sak fra ulike ståsteder sammen. På den måten kan en få frem og utvikle idéer som ikke ville kommet frem av en vanlig diskusjon der en er for opptatt av å bryte ned hverandres argumentasjon og fremme egne synspunkter til å se verdien av og bygge på hverandres tanker.

Hvordan?

Metodene trenger lite forberedelser og kan brukes på alt fra tre til mange deltakere. Som diskusjons- og prosessverktøy bør ikke gruppene være større enn 8 personer. Som «bli-kjent-øvelse» trenger en fargestifter og ark til alle deltakerne. For de andre metodene trenger en ikke spesielt utstyr. Tidsbruk er avhengig av metode og antall deltakere. Se beskrivelsene for mer informasjon.