Gammel stue på fjellet

Før du begynner

Før du kan begynne å bygge, endre eller rive uten å søke, må du forsikre deg om at det du skal gjøre oppfyller bestemmelsene for å være unntatt fra søknadsplikt. Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området.


Fra 18. november innfører Byggesak telefontid og bestilling av møtetid

Ny telefontid for byggesak er kl. 12.00 - 14.00 mandag til fredag. Dette vil gjelde inntil videre.

Ønsker du å besøke en byggesaksbehandler, må du bestille tid for dette på følgende skjema: Bestilling av møte med byggesak

Du kan også sende spørsmål til post@lunner.kommune.no

 

Skjema

Nabovarsling og andre produkter kan enkelt bestilles og sendes digitalt fra Lunner e-Torg.
Situasjonskart kan dere selv lage og skrive ut fra kommunens kartløsning.
Situasjonskartpakker, 3D modeller, arealplaner osv. kan også bestilles direkte fra Lunner e-Torg.
Søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken
Skjema Lunner kommune - Her finner du alle skjema.

De ulike plantypene du kan måtte forholde deg til er:

Reguleringsplan kan enten være en områdeplan eller en detaljplan. Det du skal gjøre må ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder, må tiltaket avklares med kommunen.

Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ut av ved å kontakte kommunen.

Lurer du på hvor mye snø taket ditt tåler om vinteren?

- Her finner du informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) om hvor mye snø taket ditt tåler.