Byggesak

Byggesakstjenestene leveres av tjenestested Areal og Samfunn. Vi behandler alle typer byggesaker og fører tilsyn med at plan- og bygningsloven følges i kommunen.

.