Brukertesting


I arbeidet med å utvikle et klart og brukertilpasset språk i Lunner kommune, vil vi gjennomføre brukertester av ulike type dokumenter og av vår hjemmeside. På denne måten kan vi få gode innspill til forbedringer og få evaluert de endringene vi foreslår for å forbedre språket vårt.

I prosjektplanen er det foreslått at  Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, og samarbeidsutvalgene skal hjelpe oss med dette.  Når det gjelder saker som skal til politisk behandling skal medlemmer av kommunestyret være testpersoner.