Raskt internett og bredbånd

Bredbåndsutbygging i Lunner

Det er et mål for Lunner kommune at alle innbyggere skal ha tilgang til høyhastighets internett. På denne siden kan du lese om de ulike teknologier som er aktuelle i Lunner, om utbyggingsprosjekter og fremdriften i disse. Du vil finne adresselister og illustrasjoner. Vi vil også informere så godt vi kan om de kommersielle utbyggingene vi vet om, selv om de ikke er finansiert med offentlige midler. 


 Det har de siste årene blitt bevilget betydelig støtte til utbygging av bredbåndsdekning over statsbudsjettet via Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - NKOM. Målet med midlene er at alle abonnenter skal ha minimum 30 mbit nedlastningshastighet, og det skal ikke være begrensninger på hvor mye data som kan lastes ned eller opp. Støtten skal bidra til utbygging i områder der slike investeringer vurderes å ikke være økonomisk bærekraftige på egen hånd. Støtten har utløst en omfattende utbygging av den fysiske infrastrukturen over hele landet, også i Lunner kommune. 

Det er ikke kommunens ansvar eller oppgave å bygge ut eller drifte slik infrastruktur. Det er kommersielle aktører som bygger ut og drifter nettet, men kommunen og staten ønsker å stimulere til bedre og raskere utbygging i områder som ikke er lønnsomme å bygge ut for en kommersiell aktør. 

Ansvarlig rådgiver for bredbåndsutbygging i Lunner bo- og næringsrådgiver Torstein Brandrud. Har du spørsmål kan du ringe ham på 91166607 eller sende mail til torstein.brandrud@lunner.kommune.no.