Brann og redning

Lunner - Gran brann og redning besørger beredskap mot brann og ulykker i Gran og Lunner kommuner med brannstasjoner i Bjoneroa, Brandbu, Gran og Roa tettsteder.


Tjenesten består av 12,3 årsverk fordelt på 12 heltidsansatte og 35 deltidsansatte. Vertskommuneavtale med Lunner kommune om felles brann- og redningsberedskap hvor Gran kommune er vertskommune. Utgifter fordeles etter innbyggerantall ved årsskifte.

Forebyggende arbeid og branntilsyn ivaretas av brannforebyggende avdeling og feiervesen.
Virksomheten drives i henhold til vedtatt brannordning for Gran og Lunner kommuner og er dimensjonert iht. gjeldende lovverk.

Ønsker du mer informasjon om brann, redning, beredskap, forebyggende arbeid, feiing og boligtilsyn gå inn på Gran kommunes nettside.

Brannmannskaper 2012