søppel

Bli med på ryddedugnad!

Hold Norge Rent har et opplegg for ryddeaksjoner hvor lag og foreninger og andre kan melde seg på med sin egen aksjon og rydde søppel langs vassdrag eller på land. Aksjonsperioden varer fram til 20.september.

 


Gå inn her og les og meld inn en aksjon. Ryddeutstyr som sekker og hansker kan bestilles via ryddeportalen. Husk at søppel må samles i gjennomsiktige plastsekker for at du skal kunne få levert det på gjenvinningsstasjonen. Sjekk åpningstider på www.hra.no 

Bildet er hentet fra Pixabay.